لیتوگرافی چیست؟

لیتوگرافی 

لیتوگرافی یک واژه یونانی است که از دو قسمت لیتوس (Lithos) به معنای سنگ و گرافی (Graphia)به معنای نوشتن و حکاکی کردن، تشکیل شده است. با ترجمه کلمه به کلمه این واژه به صورت حکاکی بر روی سنگ معنی می شود .  لیتوگرافی به معنی عکاسی صنعتی می باشد و همچنین به مادر صنعت چاپ هم اتلاق می گردد .

 ا


ین روش شامل تشکیل یک طرح لیتوگرافی از یک الگو روی یک ماده الکترونیک و انتقال آن طرح به ماده‌ای دیگر جهت تولید یک ابزار الکترونیکی یا نوری می باشد. حال به زبان ساده باید گفت مراحل کار در لیتوگرافی به  سه مرحله  تقسیم میگردد در مرحله اول کار یا طرحی را که برروی cd یا فلش قرار دارد  به سیستم می دهند و در این سیستم که توسط برنامه های نرم افزاری مانند کورل دراو یا فتوشاپ  کار تفکیک وجدا ساز ی رنگها انجام می شود  و طرح مورد نظر توسط شبکه به سیستم دیگر فرستاده می شود تا آن را برای فرستادن به دستگاه ایمیج ستر و گرفتن فیلم آماده کند و زمانی که برنامه یا طرح مورد نظر به نوعی تبدیل شد که قابل خواندن باشد توسط دستگاه ایمیج ستر  طرح مورد نظر توسط اشعه لیزر روی ورقه هایی که فیلم ( نگاتیو )  نام دارد چاپ می شود  ( یعنی اطلاعات روی فیلم ذخیره می گردد  ) زمان چاپ هم بسته به نوع کار و طرح دارد و حدود ۴۵ ثانیه طول می کشد تا چاپ شود و توسط خود دستگاه ظاهر شده و به قسمت خروجی فرستاده می شود این دستگاه قابل تنظیم می باشد . اگر کار رنگی باشد این عمل چهار بار تکرار شده و چهار فیلم تهیه می گردد . بعد از ظهور فیلم با وسیله ای به نام لوپ (loop  )  زاویه رنگ ها کنترل می شود در کارهای رنگی باید زاویه رنگ ها درست باشد ، یعنی هر چهار رنگ در زاویه های خود قرار گرفته باشند تا کار چاپ شده از زیبایی برخوردار باشد. آبی در زاویه ۱۵ درجه، قرمز ۷۵ درجه، زرد ۰ یا ۹۰ درجه و سیاه ۴۵ درجه باشد. بعد وارد مرحله آخر می شود و فیلم با کمک  دستگاهی روی زینک بسته می شود و دقت شود که کاملاً هوای بین فیلم و زینک خارج شود . و بعد از بستن فیلم روی زینک کار به چاپخانه فرستاده می شود .