قطع های استاندارد کتاب برای چاپ

قطع های استاندارد چاپ کتاب

احتمالا تابحال نام هایی مانند وزیری ، رحلی و ... را در چاپ کتاب شنیده اید

در اینجا ابعاد استاندارد طراحی کتاب را با نام های معروف آنها ارائه نمودیم


قطع های استاندارد چاپ کتاب:

(قطع کتاب های فارسی در کشور ایران)

نام قطع

کتاب ها

ابعاد به

سانتیمتر

ابعاد حدودی

استاندارد

تعداد صفحه

در یک طرف کاغذ

کاغذ پیشنهادی

برای شیت بندی

رحلی بزرگ
33 × 23

B4

50x70
رحلی  28 × 21

A4  4 60x45
وزیری 23 × 16.5

B5 50x70
رقعی  21 × 14

A5 60x45
ربعی 16.5 × 12

B6 16  50x70
خشتی بزرگ  22 × 22

---  50x70
خشتی کوچک 19 × 19

---  60x45
پالتویی بزرگ  22 × 11.5

---  12  50x70
پالتویی کوچک 19 × 10

--- 12  60x45
جیبی  16 × 8

--- 24  50x70

 


یک دیدگاه بنویسید
4 + 9