چاپ آنلاین اوج هنر اصفهان

اطلاعیه مهم

به اطلاع کلیه کاربران و همکاران گرامی می رساند

با توجه به راه اندازی سیستم جدید سفارشات از تاریخ 1397/05/27 و همچنین رونمایی از اپلیکیشن چاپخانه آنلاین اوج هنر ، لطفاً در سیستم جدید عضویت خود را ثبت نمایید .

عضویت و اطلاعات شما در پنل قدیم بمدت چند ماه محفوظ می باشد و شما می توانید با ورود به پنل قدیم سفارشات قبلی خود را مشاهده و پیگیری نمایید .

چنانچه در پنل قدیم خود اعتبار ریالی دارید تا تاریخ 1397/08/15 مهلت درخواست انتقال موجودی به پنل جدید را خواهید داشت .

برای ورود یا عضویت در سیستم جدید اینجا کلیک کنید .       دانلود اپلیکیشن از کافه بازار

اطلاعیه عدم پاسخگویی

با توجه به زمانبندی قطع روزانه برق ، در صورتی که در ساعات کاری اوج هنر تماس گرفتید و تلفنها هیچ پیغامی پخش ننمود به این معناست که به علت قطع برق سیستم  تلفنهای داخلی نیز قطع گردیده

در این صورت می توانید با شماره : 09135653383 تماس حاصل فرمایید

فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 1000عددی یکرو (تحویل 5 روزکاری )
1 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١۵٠٠٠٠ تومان
چاپ دیجیتال فوری
2 چاپ دیجیتال رنگی محاسبه هنگام سفارش تومان امکان سفارش انواع جنس : تحریر ، گلاسه ، مقوا ، برچسب ، برچسب شیشه ای و ... محاسبه خودکار قیمت هنگام سفارش بر اساس جنس و تعداد
تراکت چاپ ریسوگراف
3 A5 یکرو کاغذسفید بسته 1000 عددی ۴٣٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
4 A5 یکرو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ۴۵٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
5 A5 یکرو کاغذسفید بسته 2000 عددی ۶٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
6 A5 یکرو کاغذرنگی بسته 2000 عددی ۶٣٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
7 A5 دورو کاغذسفید بسته 1000 عددی ۴٣٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
8 A5 دورو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ۴۵٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
9 A5 دورو کاغذسفید بسته 2000 عددی ٩٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
10 A5 دورو کاغذ رنگی بسته 2000 عددی ٧٨٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
11 A4 یکرو کاغذسفید بسته 1000 عددی ۵٩٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
12 A4یکرو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ۶٢٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
13 A4 یکرو کاغذ سفید بسته 2000 عددی ١٠٧٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
14 A4 یکرو کاغذ رنگی بسته 2000 عددی ١١٢٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
15 A4دورو کاغذ سفید بسته 1000 عددی ٧۵٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
16 A4 دورو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ٧٨٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
17 A4 دورو کاغذ سفید بسته 2000 عددی ١٣٨٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
18 A4 دورو کاغذ رنگی بسته 2000 عددی ١۴٣٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
پاکت نامه تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 1000 عددی
19 A4 ابعاد 31*47 سانتیمتر ٣١٣٠٠٠ تومان
20 A5 ابعاد 22*34سانتیمتر ١۶۵٠٠٠ تومان
21 ملخی ابعاد 22*24سانتیمتر ١٣٣٠٠٠ تومان
پاکت نامه تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 2000 عددی
22 A4 ابعاد 31*47 سانتیمتر ۴۵٠٠٠٠ تومان
23 A5 ابعاد 22*34سانتیمتر ٢۴۵٠٠٠ تومان
24 ملخی ابعاد 22*24سانتیمتر ١٩٩٠٠٠ تومان
پاکت نامه تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 5000 عددی
25 A4 ابعاد 31*47 سانتیمتر ٨۴۵٠٠٠ تومان
26 A5 ابعاد 22*34سانتیمتر ۴٩۵٠٠٠ تومان
27 ملخی ابعاد 22*24سانتیمتر ٣٧٢٠٠٠ تومان
پاکت نامه گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 1000 عددی
28 A4 ابعاد 31*47 سانتیمتر ۵٠۵٠٠٠ تومان
29 A5 ابعاد 22*34سانتیمتر ٢۶٠٠٠٠ تومان
30 ملخی ابعاد 22*24سانتیمتر ١٨۵٠٠٠ تومان
پاکت نامه گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 2000 عددی
31 A4 ابعاد 31*47 سانتیمتر ٨۴۵٠٠٠ تومان
32 A5 ابعاد 22*34سانتیمتر ۴٣۵٠٠٠ تومان
33 ملخی ابعاد 22*24سانتیمتر ٣٠۵٠٠٠ تومان
پاکت نامه گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 5000 عددی
34 A4 ابعاد 31*47 سانتیمتر ١٨٢٠٠٠٠ تومان
35 A5 ابعاد 22*34سانتیمتر ٩۴۵٠٠٠ تومان
36 ملخی ابعاد 22*24سانتیمتر ۶٩۵٠٠٠ تومان
فاکتور NCR(کاربن لس) تک رنگ چاپ افست
37 A4 NCR دسته 20 تایی 1000 شماره 2 نسخه ای ٢۵۵٠٠٠ تومان
38 A4 NCR دسته 200 تایی 10000 شماره 2 نسخه ای ٢١١٠٠٠ تومان
39 A4 NCR دسته 80 تایی 4000 شماره 2 نسخه ای ۶۶۵٠٠٠ تومان
40 A4 NCR دسته 40 تایی 2000 شماره 2 نسخه ای ٣٩۵٠٠٠ تومان
41 B5 NCR دسته 20 تایی 1000 شماره 2 نسخه ای ٢١۵٠٠٠ تومان
42 B5 NCR دسته 40 تایی 2000 شماره 2 نسخه ای ٣٠٠٠٠٠ تومان
43 B5 NCR دسته 80 تایی 4000 شماره 2 نسخه ای ۴۶٠٠٠٠ تومان
44 B5 NCR دسته 160 تایی 8000 شماره 2 نسخه ای ٨١۵٠٠٠ تومان
45 B5 NCRدسته 400تایی 20000 شماره 2نسخه ای ١٨۶۵٠٠٠ تومان
46 B5 NCRدسته 200تایی 10000 شماره 2نسخه ای ٩٩٠٠٠٠ تومان
47 A5 NCR دسته 20 تایی 1000 شماره 2 نسخه ای ٢١۵٠٠٠ تومان
48 A5 NCR دسته 40 تایی 2000 شماره 2 نسخه ای ٢٨٠٠٠٠ تومان
49 A5 NCR دسته 80 تایی 4000 شماره 2 نسخه ای ۴۴۵٠٠٠ تومان
50 A5 NCR دسته 160 تایی 8000 شماره 2 نسخه ای ٧٧۵٠٠٠ تومان
51 A5 NCRدسته 200تایی 10000شماره 2نسخه ای ٩۵۵٠٠٠ تومان
52 A5 NCRدسته 400تایی 20000شماره 2نسخه ای ١٧٨۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی تحریر 80 گرم چهاررنگ افست 1000شماره (4روز کاری)
53 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٣١٣٠٠٠ تومان
54 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٢٠۶٠٠٠ تومان
55 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۴١٣٠٠٠ تومان
56 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢٣١٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی تحریر 80 گرم چهاررنگ افست 1000شماره (8 روزکاری)
57 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٢٧٨٠٠٠ تومان
58 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١٧١٠٠٠ تومان نسخه ی دوم کاغذ الوان ایرانی 
59 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٣٧٨٠٠٠ تومان
60 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٩۶٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی تحریر 80 گرم چهاررنگ افست 2000شماره (4روز کاری)
61 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۴٩۵٠٠٠ تومان
62 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٣۴٣٠٠٠ تومان
63 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٢٨٢٠٠٠ تومان
64 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۶۵٠٠٠٠ تومان
65 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٣٩٨٠٠٠ تومان
66 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٣٣۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی تحریر 80 گرم چهاررنگ افست 2000شماره (8 روزکاری)
67 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۴٣۵٠٠٠ تومان
68 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٢٨٣٠٠٠ تومان
69 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٢٢٢٠٠٠ تومان
70 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۵٩٠٠٠٠ تومان
71 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٣٣٨٠٠٠ تومان
72 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٢٧۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی تحریر 80 گرم چهاررنگ افست 5000شماره (4روزکاری)
73 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٨٨٠٠٠٠ تومان
74 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۶٣٠٠٠٠ تومان
75 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ۵٣٣٠٠٠ تومان
76 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١٠٨٠٠٠٠ تومان
77 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٧٣٠٠٠٠ تومان
78 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ۵٨٠٠٠٠ تومان
فاکتور2برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 5000 شماره (11روزکاری)
79 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٨٠٠٠٠٠ تومان
80 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۵۵٠٠٠٠ تومان
81 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ۴۵٣٠٠٠ تومان
82 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١٠٠٠٠٠٠ تومان
83 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۶۵٠٠٠٠ تومان
84 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ۵٠٠٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 1000 شماره (4روزکاری)
85 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۴١٢٠٠٠ تومان
86 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٢٧٧٠٠٠ تومان
87 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۵۴٧٠٠٠ تومان
88 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٣٠٨٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 1000شماره (8روزکاری)
89 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٣٧٧٠٠٠ تومان
90 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٢۴٢٠٠٠ تومان
91 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۵١٢٠٠٠ تومان
92 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢٧٣٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 2000شماره (4روزکاری)
93 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۶۶٢٠٠٠ تومان
94 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۴۵٧٠٠٠ تومان
95 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٣٨٢٠٠٠ تومان
96 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٨۵۵٠٠٠ تومان
97 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۵٠۵٠٠٠ تومان
98 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ۴٣٧٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 2000شماره (8روزکاری)
99 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۶٠٢٠٠٠ تومان
100 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٣٩٧٠٠٠ تومان
101 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٣٢٢٠٠٠ تومان
102 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٧٩۵٠٠٠ تومان
103 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۴۴۵٠٠٠ تومان
104 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٣٧٧٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 5000شماره (4روزکاری)
105 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ١١۵٠٠٠٠ تومان
106 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٧٩٠٠٠٠ تومان
107 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ٧١٩٠٠٠ تومان
108 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١٢٨٠٠٠٠ تومان
109 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٩۵٠٠٠٠ تومان
110 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٨٢٠٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 5000شماره (11روزکاری)
111 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ١٠۵٠٠٠٠ تومان
112 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۶٩٠٠٠٠ تومان
113 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ۶٣٩٠٠٠ تومان
114 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١١٨٠٠٠٠ تومان
115 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٨۵٠٠٠٠ تومان
116 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٧۴٠٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 1000شماره(4روز کاری)
117 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٣۴٢٠٠٠ تومان
118 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٢٢١٠٠٠ تومان
119 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۴۶٠٠٠٠ تومان
120 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢۵٢٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 1000شماره(8روز کاری)
121 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٣٠٧٠٠٠ تومان
122 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١٨۶٠٠٠ تومان
123 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۴٢۵٠٠٠ تومان
124 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢١٧٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 2000شماره(4روز کاری)
125 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۵٧۵٠٠٠ تومان
126 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٣٩١٠٠٠ تومان
127 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ٣٢٠٠٠٠ تومان
128 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٧١٠٠٠٠ تومان
129 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۴۴٠٠٠٠ تومان
130 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٣۶۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 2000شماره(8روز کاری)
131 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۵١۵٠٠٠ تومان
132 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٣٣١٠٠٠ تومان
133 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ٢۶٠٠٠٠ تومان
134 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۶۵٠٠٠٠ تومان
135 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٣٨٠٠٠٠ تومان
136 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٣٠۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 5000شماره(4روز کاری)
137 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ١٠٨٠٠٠٠ تومان
138 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٧٠٧٠٠٠ تومان
139 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ۵٧٢٠٠٠ تومان
140 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١٢٨٠٠٠٠ تومان
141 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٧٩٧٠٠٠ تومان
142 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ۶۴٢٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 5000شماره(11روز کاری)
143 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ١٠٠٠٠٠٠ تومان
144 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۶٢٧٠٠٠ تومان
145 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ۴٩٢٠٠٠ تومان
146 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١٢٠٠٠٠٠ تومان
147 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٧١٧٠٠٠ تومان
148 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ۵۶٢٠٠٠ تومان
سفارشات متفرقه
149 سفارش متفرقه ٠ تومان برای ارسال سفارش از این قسمت با دفتر شرکت هماهنگی لازم را داشته باشید این گزینه صرفا جهت ارسال فایلهای متفرقه ای می باشد که در گزینه های بالا موجود نمی باشد .
لطفا توضیحات کامل را در قسمت توضیحات ارائه نمایید  

انتخاب دسته بندی

    •     کارت ویزیت(چاپ و طراحی)