آموزش درخواست ارسال سفارشات آماده تحویل

در پنل کاربری شما امکانی اضافه گردیده که با استفاده از آن ضمن اطلاع از سفارشات آماده تحویل می توانید درخواست ارسال آن سفارش را نیز داشته باشید .

 

در ادامه مطلب با مشاهده ویدئوی آموزشی با نحوه انجام این کار آشنا خواهید شد .