رنگبری و رنگخور چاپ دیجیتال چیست ؟

در چاپ دیجیتال با توجه به بالا بودن هزینه پودر مصرفی چاپ ، چنانچه رنگهای استفاده شده زیاد باشد